A Hortiña da Ponte

A Hortiña da Ponte, Proxecto rural de vida nunha aldea de Forcarei, creando espacios de horta, froiteiras e bosques, dos que obtemos os nosos produtos de tempada, tamén facemos elaborados, conservas vexetais, mermeladas, licores, pan, empanadas, bizcoitos..

Páxina web: http://ahortinhadaponte.blogspot.es/

Enderezo de correo electrónico: ahortinhadaponte@gmail.com