Viveiros DAPLANTA

Producción de plantel hortícola e froiterias. Producción ecolóxica certificada.David Castellanos Iglesias
Enxeñeiro Técnico Forestal
Teléfono: 607-480-358
http://www.facebook.com/Viveiros.Daplanta2012