A agricultura convencional

Dende o Gran Ghetto de Foggia, onde viven miles de persoas en condicións inhumanas, ata os invernadoiros de Almería, onde os traballadores viven nos propios invernadoiros.

Na Europa impera un mesmo sistema de explotación que permite acercar a os pratos hortalizas en calquera época do ano.

Nin traballadores nin consumidores saen beneficiados de esta situación ¿Quen é o que beneficiase ?